Visualisera med video, konvertera med Vpitch!

Koncept

•Väck intresse med video

•Spåra tittandet

•Återkoppla med rätt timing och boka mötet-

Koncept

•Exponera restaurangen/tjänsten med video.

•Leverera videon i rätt tid och på rätt kanal.

•Förenkla bokningar med klickbar video.